vrijdag 17 mei 2013

Het informeren van bedrijven en ondernemers (in spe)

Geld verdienen en goed doen voor mijn wijk.....kan dat?
Binnen de Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) wordt er door, voor en met bewoners gewerkt aan een sterke sociale cohesie en leefbaarheid maar ook aan een sterke wijkeconomie. Bewoners werken samen aan rendabele buurtbedrijven die zich verenigen in een wijkcoörporatie.
Er wordt door de bewoners onderzocht welke problemen en kansen de wijk in zich draagt. Daarnaast wordt er gekeken naar de eigen kracht van bewoners. Deze gegevens vormen de basis van de buurtbedrijven die worden gestart.

Een blik op de praktijk
'De wijk kent veel eenzaamheid onder vrouwen van verschillende culturele komaf. De bewoners geven aan activiteiten te missen waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. In de wijk staat maatschappelijk vastgoed leeg waarin zich een uitstekende keuken bevindt. Ook blijkt het dat veel vrouwen heerlijk kunnen koken en het leuk vinden om dit samen te gaan doen. Zij starten een bewonersinitiatief waarbij zij samen koken.'

Op deze wijze wordt er gewerkt aan het sociale maatschappelijke doel dat de BGW nastreeft. Maar de BGW gaat een stap verder. Bij elk bewonersinitiatief wordt er gekeken of er voor de dienst en/of product die er wordt ontwikkeld ook een afzetmarkt is. Goed doen en geld verdienen kan hierdoor hand in hand gaan.

'Aangezien de wijk geen restaurant heeft, openen de vrouwen een buurtrestaurant waar tegen een redelijk bedrag een maaltijd kan worden genuttigd. Op deze wijze kan het bewonersinitiatief uit groeien tot rendabel buurtbedrijf.'

Moeten alle bewoners nu opeens ondernemer worden?
Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.*
Het is niet de bedoeling dat iedere bewoner, ondernemer wordt en dat is ook niet realistisch. De werkelijkheid laat zien dat er enkele bewoners zijn die de kans van de BGW aangrijpen om ondernemende plannen vorm te geven en uit te voeren. Een groot deel van de bewoners sluit zich echter pas aan als de bewonersinitiatieven of buurtbedrijven zijn opgestart.

De waarden van de BGW voor het benutten van de economische potentie in een wijk
In 2010 heeft het ministerie van Economische Zaken het Handboek Wijkeconomie uitgebracht. Hierin wordt de volgende definitie van wijkeconomie gebruikt:

'Het volledig benutten van de economische potenties van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk.'

Het vermogen van bewoners om zich in te zetten voor de economische ontwikkeling van de eigen wijk is echter een persoonlijke aangelegenheid. Het volledig benutten van de potentie van de bewoners begint dan ook bij de vraag wat bewoners kunnen en willen. De volgende vraag is of de BGW hier een antwoord op kan geven. Met andere woorden welke waarden kent de BGW op dit gebied.

De waarde van de BGW is in eerste instantie dat het bewoners de kans biedt om een eigen buurtbedrijf op te zetten. De buurtbedrijven die ontstaan hebben weer hun eigen waarden, zij bieden:
- Laagdrempelige activiteiten
- Werkervaringsprojecten
- Werkplekken
- Diensten en producten

Last but not least wordt er binnen de BGW gewerkt aan een gezamenlijke visie op de economische wijkontwikkeling met bewoners, bestaande bedrijven, gevestigde ondernemers, welzijn, overheid en woningbouw. Door deze integrale aanpak wordt het aanwezige kapitaal zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet.


Buurtbedrijven, een gevaar voor bestaande bedrijven en ondernemers?
De BGW staat voor co-creatie en samenwerking met alle partijen in de wijk. De BGW is echter niet sturend en werkt bottom up waardoor de uitkomsten niet van te voren op een presenteerblaadje te geven zijn. De BGW kan dus geen garantie geven dat het concurrentie geheel uitsluit. Als bewoners ontevreden zijn met diensten en/of producten van een bestaand bedrijf, kunnen de bewoners een buurtbedrijf opzetten dat concurreert met het bestaande bedrijf. Maar het gevaar voor bestaande bedrijven en ondernemers is minimaal en de kansen zijn des te groter.

De kansen op een rij:
- Door het onderzoek dat wordt uitgevoerd, krijgen zij inzicht in de vragen die in de wijk leven. Zij   kunnen op deze wijze hun diensten en producten aanpassen en verbeteren waar nodig.
- Ze leren de potentieel nieuwe buurtbedrijven kennen waarbij zij direct kunnen werken aan een
   afstemming van diensten en producten en zelfs kunnen toewerken naar een samenwerking die
   een winwin situatie oplevert.
- Het is de uitgelezen kans om via goede begeleiding de interne organisatie onder de loep te nemen.

We moeten daarnaast niet vergeten dat de buurtbedrijven die worden ontwikkeld een antwoord moeten geven op een vraag die leeft in de wijk. Indien de vraag al op een juiste manier wordt beantwoord door een bestaand bedrijf dan wordt er geen concurrerend buurtbedrijf opgezet.

Informeer
Informeer de bedrijven en ondernemers (in spe) over het feit dat:
- Je een buurtbedrijf kan starten waarbij er goede begeleiding aanwezig is
- Het buurtbedrijf een sociaal maatschappelijk karakter moet hebben
- De buurtbedrijven worden opgezet n.a.v. onderzoek naar de problemen en de kansen in de wijk
- Hoe er binnen de BGW stap voor stap wordt gewerkt aan een rendabel buurtbedrijf
- Dat er kansen zijn voor bestaande bedrijven en ondernemers

Chase the vision
Angst voor concurrentie verlamt de groei van je onderneming. Het zorgt ervoor dat de richting van je energie wordt bepaald door angst. Je kan die energie maar één keer inzetten. Zet je energie dus in op de kansen die de markt en eventueel de BGW biedt en vertrouw erop dat jij als ondernemer uniek bent.

1 opmerking:

  1. Ik lees je blogs nu al een tijdje ik vind ze erg informatief en fijn om te lezen.

    Dank en ga zo door!

    BeantwoordenVerwijderen