maandag 17 december 2012

VisieNieuw denken, nieuw handelen
Deze tijd vereist een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van handelen.
Zo ook in het sociaal domein en het economisch domein. Binnen het sociaal domein hebben de overheid, woningbouw en welzijn, door te bepalen, te coördineren en te organiseren voor burgers, hoe goed bedoeld ook, burgers gedeactiveerd. Daarnaast is het zichtbaar dat de huidige economie niet langer stand houdt. In financieel en in ethisch opzicht niet.

Ondernemende actieve burgers zijn nodig om samen te werken aan een sterke sociale cohesie, een goede leefbaarheid en een sterke duurzame economie.

Actief Burgerschap
Binnen het sociaal domein moeten de burgers en de burgerorganisaties de plek krijgen van gelijkwaardig partner van de overheid en de woningbouw. Zij kennen immers de problemen en de kansen die de wijken (steden) en dorpen in zich dragen. Door samen met de burgers en burgerorganisaties beleid te bepalen, uitvoeringsprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren werken alle partners samen aan een positieve ontwikkeling van de wijken (steden) en de dorpen.

De welzijnsprofessionals hebben een nieuwe taak gekregen. Bottom up werken met, door en voor burgers waarbij de eigen kracht van burgers centraal staat. Het bottom up werken, zorgt voor betrokken burgers die zich eigenaar voelen van hun leefomgeving en zich actief willen en kunnen inzetten. De taak van de welzijnsprofessional is die van coach van burgers en burgerorganisaties.

Daarnaast hebben de welzijnsprofessionals een taak in het ondersteunen van de community vorming en het community based werken. Eén burger kan veel bereiken maar een sterke gemeenschap van betrokken burgers kunnen een wijk of dorp daadwerkelijk transformeren.

Actief Ondernemerschap
Het sociaal domein draait op subsidiegelden. Mijn vraag is:’ Waarom?’
Sociaal kapitaal is altijd om te rekenen naar financieel kapitaal. Het doorberekenen van het sociaal kapitaal naar financieel kapitaal zal zelfs de sceptici onder ons doen inzien hoe hoog de waarde van het sociaal kapitaal is.

De spelers in het sociaal domein (welzijnsprofessionals en burgerorganisaties) moeten hun
waarden gaan inzien. Dan pas zullen zij zien dat er velen zijn die belang hebben bij deze
waarden. Op deze manier kunnen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen en zich in de
markt zetten als gelijkwaardige onafhankelijke spelers. Niet alleen door het genereren
van regulier geld, maar ook door diensten/productenruil en de inzet van lokaal geld te
bevorderen.

Proces
Werken aan actief burgerschap is een proces. Dit proces speelt zich af in burgers,
binnen burgerorganisaties maar tegelijkertijd ook bij de overheid, de woningbouw en bij
de welzijnsprofessionals. Zij zijn direct met elkaar verbonden.
Waar de burgers in hun kracht gaan staan en zich eigenaar gaan voelen van hun
eigen leefomgeving, moeten overheid en woningbouw samen met de burgers en burger-
organisaties een leerproces ingaan om een nieuwe vorm van samenwerken te vinden.
De welzijnsprofessional kan hier de taak van procesmanager uitvoeren.
Ook werken aan actief ondernemerschap is een proces. Zowel de overheid, de
woningbouw, de welzijnsprofessionals als ook de burgers en burgerorganisaties
zullen moeten leren om ondernemender te denken en te handelen.

Als alle partners weten wat zij waard zijn en samenwerken aan hetzelfde doel (sterke sociale cohesie, goede leefbaarheid en een sterke (wijk) economie dan is elke stap in het proces naar actief burgerschap en actief ondernemerschap pure winst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten